skorowidz nazw grzybów na literę Ż

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ża  · że 
żag
żagiew - Polyporus
 — ciemnonoga - Polyporus melanopus (Pers.) Fr. E
 — czarnotrzonowa - Polyporus badius (Pers.) Schwein. (1832)
 — guzowata - Polyporus tuberaster (Jacq.) Fr. R
 — kasztanowa - Polyporus badius (Pers.) Schwein. (1832)
 — korzonkowa - Picipes rhizophilus (Pat.) J.L. Zhou et B.K. Cui E
 — łuskowata - Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
 — morwowa - Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev & Singer, (1941) E
 — okółkowa - Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. V
 — orzęsiona - Polyporus ciliatus Fr.
 — wielkopora - Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev & Singer, (1941) E
 — wielogłowa - Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. V
 — włosistobrzega - Polyporus arcularius (Batsch) Fr.
 — zimowa - Polyporus brumalis (Pers.: Fr) Fr. sensu Kreisel
 — zmienna - Polyporus varius (Pers.) Fr. (1821)
żagiewnik kościsty - Osteina obducta (Berk.) Donk (1966) E
żagwica listkowata - Grifola frondosa (Dicks.) Gray V
żagwiowate - Polyporaceae
żagwiowate - Polyporales
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ża  · że 
żeł
żełuczka - Xanthoparmelia
 —  wąskolistna - Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Heugel
 — ciemna - Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco et al.
 — Delisa - Xanthoparmelia delisei (Duby) O. Blanco et al.
 — drobna - Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco et al.
 — izydiowa - Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale
 — Mougeota - Xanthoparmelia mougeotii (Schaer.) Hale
 — Plitta - Xanthoparmelia plittii (Gyeln.) Hale
 — smukła - Xanthoparmelia angustiphylla (Gyeln.) Hale
żół
żółciak siarkowy - Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murr.
żółtlica chropowata - Flavoparmelia caperata (L.) Hale
żyl
żylaczka śluzowoszczkowata - Phlebiella tulasnelloidea (Höhn. et Litsch.) Ginns et M.N.L. Lefebvre
żylak - Phlebia
 — czerwonawy - Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ. R
 — promienisty - Phlebia radiata Fr.
 — trzęsakowaty - Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds.
 — wielobarwny - Phlebia mellea Overh. E
żył
żyłecznik - Alectoria
 — halny - Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal.
 — zwisający - Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.
żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa - Delicatula integrella (Pers.) Fayod (1889)
żyłkowiec różowawy - Rhodotus palmatus (Bull.) Maire E