Skorowidz nazw grzybów na literę S

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sac
Saccobolus depauperatus
Saccosoma farinaceum E
sad
sadówka podsadka —> bruzdniczek największy
sag
Sagaranella tylicolor
san
Sandst.
sar
Sarcodon
 — glaucopus —> Hydnellum glaucopus EX
 — imbricatus V
 — joeides —> Hydnellum joeides
 — scabrosus —> Hydnellum scabrosum
 — squamosus
 — underwoodii —> Hydnellum underwoodii
Sarcodontia crocea R
Sarcodontia pachyodon
Sarcogyne
 — clavus
 — hypopheoides
 — privigna
 — regularis
Sarcoscypha
 — austriaca
 — coccinea I
 — jurana
Sarcoscyphaceae
Sarcosoma globosum E
Sarcosomataceae
Sarcosphaera coronaria V
sarniak
 — biało-beżowy
 — dachówkowaty —> sarniak świerkowy V
 — fiołkowy
 — gorzki —> sarniak szorstki
 — sinostopy EX
 — sosnowy
 — szorstki
 — świerkowy V
sarny —> sarniak sosnowy
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sch
Schizophyllaceae
Schizophyllum amplum —> Auriculariopsis ampla
Schizophyllum commune
Schizopora flavipora —> Xylodon flaviporus
Schizopora paradoxa
Schizopora radula —> Hyphodontia radula
Schizoporaceae
Schizoxylon compositum
scl
Sclerencoelia fascicularis
Scleroderma
 — areolatum
 — bovista E
 — cepa E
 — citrinum
 — septentrionale
 — verrucosum
Sclerodermataceae
Scleroencoelia fraxinicola
Sclerotinia sclerotiorum
Sclerotinia trifoliorum
Sclerotinia tuberosa —> Dumontinia tuberosa
Sclerotiniaceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sco
Scopuloides rimosa
Scotomyces subviolaceus E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
scu
Scutellinia
 — ahmadii
 — barlae
 — cejpii
 — crinita
 — crucipila
 — kerguelensis
 — legaliae
 — minor
 — nigrohirtula
 — olivascens
 — patagonica
 — pilatii
 — pseudotrechispora
 — scutellata
 — sinensis
 — subhirtella
 — superba
 — trechispora
 — umbrorum
 — vitreola
Scutiger oregonensis E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
scy
Scytinostroma
 — galactinum —> Baltazaria galactina EX
 — odoratum EX
 — portentosum
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
seb
Sebacina
 — calcea —> Exidiopsis calcea V
 — dimitica E
 — epigaea
 — grisea
 — incrustans
Sebacinaceae
sep
Septobasidium
 — carestianum EX
 — fuscoviolaceum EX
ser
Serpula
 — himantioides R
 — lacrymans
Sertulicium niveocremeum
set
setniczka
 — ciemna
 — podniesiona
 — przyprószona —> setniczka zwyczajna
 — zaniedbana
 — zwyczajna
Setulipes androsaceus —> Gymnopus androsaceus
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sia
siatkoblaszek maczugowaty E
siatkolist maczugowaty —> siatkoblaszek maczugowaty E
siatkolistowate
siatkolistowce
sie
siedzuń
 — dębowy V
 — sosnowy R
sim
Simocybe
 — centunculus
 — filopes
 — haustellaris
 — sumptuosa
sin
sinoborowik klinowotrzonowy R
sio
siodłówka czarna
siodłówka giętka
sir
Sirotrema translucens
sis
Sistotrema
 — alboluteum E
 — brinkmannii
 — confluens E
 — dennisii
 — muscicola
 — porulosum
 — raduloides
Sistotremastrum niveocremeum —> Sertulicium niveocremeum
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sit
sitak —> maślak sitarz
siw
siwka —> gąska niekształtna
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
ske
Skeletocutis
 — alutacea E
 — carneogrisea
 — lenis V
 — nivea
 — odora V
 — stellae V
 — subincarnata V
skl
sklerorzechówka wiązkowa
sko
skorupnik kolczasty E
skó
skórkotrzęsak ciernisty E
skórkotrzęsak ochrowy EX
skórkotrzęsak różowawy EX
skórniczek
 — jałowcowaty
 — jodłowy
 — szarobrązowy R
 — świerkowy
skórnik
 — aksamitny
 — gałązkowy
 — krwawiący
 — ochrowożółty —> skórnik gałązkowy
 — pilśniowaty —> skórnik aksamitny
 — pomarszczony
 — szorstki
skórnikowate
skórnikowiec purpurowy EX
skórowiec
 — fioletowawy R
 — żółtobrązowy E
skórówka
 — kulistozarodnikowa
 — mleczna EX
 — wonna EX
skórzak
 — cynamonowy —> zasłonak cynamonowy
 — krwisty —> zasłonak krwisty
 — purpurowoblaszkowy —> zasłonak purpurowoblaszkowy
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
skr
skrętniczka purpurowa
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sło
słojecznica
 — mchowa
 — pospolita
 — skorupiasta —> słojecznica pospolita
sma
smardz
 — jadalny R
 — jadalny odmiana ciemna
 — jadalny odmiana okrągła
 — stożkowaty R
 — wyniosły
smardzowate
smardzówka czeska V
smo
smolucha bukowa V
smolucha pomarszczona —> smolusznik jodłowy E
smolucha świerkowa V
smolusznik jodłowy E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sol
Solorina
 — saccata
 — spongiosa
sop
soplówka
 — bukowa V
 — gałęzista —> soplówka bukowa V
 — jeżowata E
 — jodłowa E
soplówkowate
sor
Sordariomycetes
Sordariomycetidae
soreniec
 — dachówkowaty
 — mchowy
 — opylony
 — południowy
 — popielaty
 — żółtawy
sorenka
 — jaskrawa
sow
sowa —> Parasol Mushroom
sowa —> czubajka kania
Sowerbyella
 — imperialis
 — radiculata
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
spa
Sparassis
 — brevipes —> Sparassis laminosa V
 — crispa R
 — laminosa V
 — nemecii —> Sparassis laminosa V
Spathularia flavida E
sph
Sphaeria fasciculata
Sphaerobolus stellatus
Sphaerosporella brunnea
Sphaerostilbella berkeleyana
spi
Spinellus fusiger
spinka
 — fioletowotrzonowa
 — pomarańczowa
spinkowiec zmienny
spo
Spongipellis delectans E
Spongipellis pachyodon —> Sarcodontia pachyodon
Spongipellis spumeus E
Sporophagomyces chrysostomus
sporysz —> buławinka czerwona
spr
sprzążkownica miękka R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
squ
Squamanita odorata
Squamanita paradoxa
sro
sromotnik bezwstydny —> Stink Horn
sromotnik bezwstydny —> sromotnik smrodliwy
sromotnik fiołkowy
sromotnik smrodliwy
sromotnik woalkowy E
sromotnikowate
sromotnikowe
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
ste
Steccherinaceae
Steccherinum
 — bourdotii
 — fimbriatum —> Etheirodon fimbriatum R
 — lacerum V
 — ochraceum
Stephanosporaceae
Stereaceae
Sterellum rufum
Stereocaulaceae
Stereocaulon
 — botryosum
 — condensatum
 — dactylophyllum
 — evolutum
 — incrustatum
 — nanodes
 — paschale
 — pileatum
 — saxatile
 — subcoralloides
 — taeniarum
 — tomentosum
 — vesuvianum
Stereum
 — complicatum —> Stereum ochraceoflavum
 — gausapatum
 — hirsutum
 — ochraceoflavum
 — ostrea E
 — rugosum
 — sanguinolentum
 — subtomentosum
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sti
Stictidaceae
Stilbum vulgare
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sto
stożkogłówka —> stożkówka
stożkownica czapeczkowata V
stożkówka
 — białoochrowa
 — białotrzonowa
 — białotrzonowa
 — bladawa
 — brązowawa
 — czerwcowa
 — delikatna
 — dwuzarodnikowa E
 — jajowata
 — korzeniasta
 — migdałowatozarodnikowa
 — ochrowordzawa
 — omączonotrzonowa
 — owłosionotrzonowa
 — półkulista
 — szarooliwkowa
 — wąskorozwierkowa
 — węglolubna
 — wielkogłowa
 — wiosenna
 — włochata
 — wysmukła
 — zamszowata
stożogłówka zimowo-jesienna
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
str
Strobilomyces strobilaceus R
Strobilurus
 — esculentus
 — stephanocystis
 — tenacellus
stroczek
 — domowy
 — leśny R
 — łzawy, s. płaczący —> Dry-Rot Fungus
 — łzawy, s. płaczący —> stroczek domowy
 — złoty —> stroczniczek złotawy R
stroczkowate
strocznica pomarańczowa
stroczniczek złotawy R
strocznik trzęsakowaty —> żylak trzęsakowaty
Stropharia
 — aeruginosa
 — albonitens V
 — alcis
 — caerulea
 — coronilla
 — dorsipora
 — hornemannii R
 — inuncta
 — luteonitens E
 — magnivelaris —> Leratiomyces magnivelaris
 — melanosperma E
 — pseudocyanea R
 — rugosoannulata
 — rugosoannulata f. lutea
 — semiglobata
 — squamosa —> Leratiomyces squamosus I
 — squamulosa
 — thrausta —> Leratiomyces squamosus I
Strophariaceae
strzępiak
 — białawy
 — białoowłosiony E
 — brunatny
 — bury
 — bzowy
 — ceglasty
 — chłopięcy —> strzępiak łuseczkowaty
 — chropowaty
 — ciemnołuseczkowaty
 — ciemny
 — cuchnący
 — czerwieniejący R
 — drobnowłóknisty
 — drobnozarodnikowy E
 — dziwaczny
 — frędzlowaty
 — gruszkowonny
 — gwiazdkowaty —> strzępiak gwiaździstozarodnikowy
 — gwiaździstozarodnikowy
 — jakubowy —> strzępiak białoowłosiony E
 — jeżowaty V
 — kosmkowaty
 — liliowowierzchołkowy
 — łuseczkowaty
 — malutki
 — najeżony
 — niepozorny
 — ostry R
 — perełkowy
 — perłowy
 — piaskowy
 — plamisty
 — płowy
 — pofałdowany
 — pomarańczowoczerwonawy
 — porysowany
 — poszarpany
 — rzepowaty
 — skórkowatopierścieniowy
 — słodkogorzki
 — słomkowożółty
 — stęchły
 — wełenkowy
 — wełnisty
 — zielonawogarbkowy
 — ziemistoblaszkowy
 — ziemisty —> strzępiak ziemistoblaszkowy
 — złotowłosy
 — żółtoblaszkowy
strzępiaki o gładkich zarodnikach
strzępiaki o guzkowatych zarodnikach
strzępkobłonka
 — tatrzańska I
 — włóknista
strzępkoskorka zmienna
strzępkoskórka
 — białokremowa V
 — blada
 — kolista —> strzępkoząb kolisty
 — luźnostrzępkowa I
 — różowokremowa
 — szczeciniasta
strzępkoskórkowate
strzępkoząb
strzępkoząb
 — długokolcowy
 — drobnopory
 — gruzełkowatokolczasty
 — kolczastopory E
 — kolisty
 — krótkokolczasty
 — krótkoszczeciniasty
 — ostrokolczasty
 — wielkopory
 — żółtopory
strzępniczek dwuzarodnikowy E
strzępniczek międzyrzecki EX
strzępniczek ochrowy I
strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
stu
stułbiówka fioletowawa E
stułka
 — cynamonowa I
 — piaskowa
 — trwała —> stułka piaskowa
sty
Stypella
 — grilletii E
 — subgelatinosa I
 — subhyalina E
 — vermiformis E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sub
Subulicium lautum E
Subulicystidium longisporum
suc
suchogłówka korowa E
suchogrzybek obciętozarodnikowy
suchogrzybek oprószony
suchogrzybek przybrzeżny
suchogrzybek zmienny
suchy wojtek —> maślak pstry
sui
Suillellus luridus
Suillellus queletii E
Suillosporium cystidiatum I
Suillus
 — aeruginascens —> Suillus viscidus
 — americanus f. sibiricus E
 — bovinus
 — cavipes R
 — collinitus
 — flavidus E
 — granulatus
 — grevillei
 — lakei
 — luteus
 — placidus R
 — plorans E
 — sibiricus ssp. helveticus —> Suillus americanus f. sibiricus E
 — tridentinus E
 — variegatus
 — viscidus
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sur
surojadki —> gołąbek
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sys
system
syz
Syzygospora mycetophila
Syzygospora pallida
Syzygospora tumefaciens
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
sza
szaraczek
 — łuseczkowaty —> szaraczek sosnowy E
 — sosnowy E
 — świerkowy E
szaroblaszek zgliszczowy R
szaroporka
 — podpalana
szatan —> goryczak żółciowy
szc
szczeciniak
 — chropawy E
 — cynamonowy E
 — filcowaty —> włóknouszek lejkowaty V
 — jaworowy
 — jodłowy V
 — rdzawy
 — sadzowaty E
 — żółtobrzegi R
szczecinkowce
szczecinkowcowate
szczecinkowiec cynamonowy —> szczeciniak cynamonowy E
szczecinkowiec jodłowy —> szczeciniak jodłowy V
szczecinkowiec jodłowy —> szczeciniak sadzowaty E
szczecinkowiec rdzawy —> szczeciniak rdzawy
szczecinkowiec sadzowaty —> szczeciniak sadzowaty E
szczecinkowiec tabaczkowy —> szczeciniak żółtobrzegi R
szczetkostopek szpilkowy
szczudłówka piaskowa E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
szk
szkieletnica
 — aksamitna V
 — biaława
 — miękka E
 — różowawa V
 — różowoszara
 — trwała V
 — wonna V
szklannoguziczka mikroskopijna
szm
szmaciak gałęzisty —> Cauliflower mushroom R
szmaciak gałęzisty —> siedzuń sosnowy R
szmaciak krótkotrzonowy —> siedzuń dębowy V
szo
szorstkozarodniczka
 — dwupiramidalnokryształkowa
 — mączysta
 — rombowokryształkowa
 — szerokozarodnikowa
 — śnieżysta
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
sa  · sc sco scu scy · se  · si sit · sk skr ·   · so  · sp  · sq  · st sti sto str stu · su sur · sy  · sz szk szy
szy
szydlina różowa
szydłowniczek długozarodnikowy
szyfrzyk
 — czarniawy
 — zielny
 — zmienny
szyszkogłówka kolczasta —> szyszkolubka kolczasta
szyszkogłówkowate
szyszkolubka kolczasta
szyszkowiec łuskowaty R
szyszkówka
 — gorzkawa
 — świerkowa
 — tęporozwierkowa