skorowidz nazw grzybów na literę R

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ra  · rd  · rh rhy · ri  ·   · ru rut · ry 
rad
Radulodon aneirinus (Sommerf.) Spirin, Mycena 7: 68 (1998) E
Radulomyces - woskownik
 — confluens (Fr.) M.P. Christ. - woskownik pozrastany
 — molaris (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. - woskownik zębaty
ram
Ramalina - odnożyca
 — baltica Lettau - odnożyca bałtycka
 — calicaris (L.) Fr. - odnożyca rynienkowata
 — capitata (Ach.) Nyl. - odnożyca murawkowata
 — carpatica Körb. - odnożyca karpacka
 — farinacea (L.) Ach. - odnożyca mączysta
 — fastigiata (Pers.) Ach. - odnożyca kępkowa
 — fraxinea (L.) Ach. - odnożyca jesionowa
 — intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl - odnożyca pośrednia
 — motykana Bystrek - odnożyca Motyki
 — obtusata (Arnold) Bitter - odnożyca tępa
 — pollinaria (Westr.) Ach. - odnożyca opylona
 — roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue - odnożyca Roeslera
 — sinensis Jatta - odnożyca chiaska
 — thrausta (Ach.) Nyl. - odnożyca włosowata
Ramalinaceae - odnożycowate
Ramaria - koralówka
 — abietina (Pers.) Quél. - koralówka zielonawa
 — apiculata (Fr.) Donk - koralówka zielonowierzchołkowa
 — aurea (Schaeff.) Quél. - koralówka złocista E
 — bataillei (Maire) Corner
 — botrytis (Fr.) Ricken - koralówka czerwonowierzchołkowa E
 — decurrens (Pers.) R.H. Petersen ⟶ Phaeoclavulina decurrens (Pers.) J.H. Petersen
 — eumorpha (P. Karst.) Corner - koralówka sosnowa
 — fagetorum Maas Geest. ex Schild
 — fagicola R.H. Petersen
 — fennica (P. Karst.) Ricken
 — flaccida (Fr.) Bourdot - koralówka zwiędła
 — flava (Schaeff.) Quelet - koralówka żółta R
 — flavescens (Schaeff.) R.H. Petersen
 — flavobrunnescens (G.F. Atk.) Corner
 — flavobrunnescens var. aurea (Coker) Corner ⟶ Ramaria flava (Schaeff.) Quelet - koralówka żółta R
 — flavoides Schild
 — flavosalmonicolor Schild
 — formosa (Pers.) Quél. - koralówka strojna R
 — fumigata (Peck) Corner ⟶ Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken
 — gracilis (Pers.) Quél. - koralówka wysmukła E
 — krieglsteineri Schild
 — largentii Marr & D.E. Stuntz (1974)
 — lutea Schild
 — mairei Donk ⟶ Ramaria pallida (Schaeff. em. Bres.) Ricken - koralówka blada
 — myceliosa (Peck) Corner
 — obtusissima (Peck) Corner - koralówka tępowierzchołkowa E
 — ochracea (Bres.) Corner
 — pallida (Schaeff. em. Bres.) Ricken - koralówka blada
 — pallidosaponaria R.H. Petersen
 — praecox Schild
 — roellinii Schild
 — rubella (Schaeff.) R.H. Petersen
 — rubripermanens Marr et D.E. Stuntz
 — rufescens (Schaeff.) Corner - koralówka czerwonawa
 — sanguinea (Pers.) Quél. - koralówka czerwieniejąca
 — stricta (Pers.) Quél. - koralówka sztywna
 — subbotrytis (Coker) Corner
 — varians Schild
Ramaricium albo-ochraceum (Bres.) Jülich - koralowniczek białoochrowy EX
Ramariopsis
 — citrina Schild
 — crocea (Pers.) Corner
 — kunzei (Fr.) Corner - koralownik białawy E
 — pulchella (Boud.) Corner
 — subtilis (Pers.) R.H. Petersen
 — tenuiramosa Corner
Ramicola centunculus (Fr.) Watling [as 'centuncula'] ⟶ Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst. - ciemnoboczniak bukowy
Ramicola haustellaris (Quél.) Courtec. ⟶ Simocybe haustellaris (Fr.) Watling - ciemnoboczniak gałązkowy
Ramicola sumptuosa (P.D. Orton) Watling ⟶ Simocybe sumptuosa (P.D. Orton) Singer - ciemnoboczniak pachnący
Ramsbottomia macracantha (Boud.) Benkert et T. Schumach.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ra  · rd  · rh rhy · ri  ·   · ru rut · ry 
rdz
rdzawoporek kruchy - Fuscopostia fragilis (Fr.) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai
rec
Rectipilus fasciculatus (Pers.) Agerer - puchareczek białawy
res
Resinicium pinicola (J. Erikss.) J. Erikss. & Hjortstam E
Resupinatus - odgiętka
 — applicatus (Batsch) Gray
 — griseopallidus (Weinm.) Knudsen et Elborne
 — trichotis (Pers.) Singer - odgiętka czarniawa
 — urceolatus (Wallr. ex Fr.) Thorn - puchareczka szarobrązowa
 — vetlinianus (Domański) M.M. Moser E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ra  · rd  · rh rhy · ri  ·   · ru rut · ry 
rhi
Rhizina undulata Fr. - przyczepka falista
Rhizochaete filamentosa (Berk. et M.A. Curtis) Gresl., Nakasone et Rajchenb. - korownica włóknista
Rhizoctonia fusispora (J. Schröt.) Oberw. - strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy E
Rhizoctonia ochracea (Massee) Oberw. - strzępniczek ochrowy I
Rhizoctonia sterigmatica (Bourdot) Oberw. - strzępniczek dwuzarodnikowy E
Rhizoctonia terrigena (Bres.) Oberw. - strzępniczek międzyrzecki EX
Rhizomarasmius setosus (Sowerby) Antonín et A. Urb. - twardzioszek bukowy V
Rhizopogon marchii (Bres.) Zeller et C.W. Dodge
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. M. Fries - piestrówka różowawa
Rhizopogonaceae - piestrówkowate
rho
Rhodocollybia - monetnica
 — butyracea (Bull.) Antonín & Noordel. - monetnica maślana
 — butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - monetnica maślana forma szarobrązowa
 — filamentosa (Velen.) Antonín - monetnica sucha
 — fodiens (Kalchbr.) Antonín & Noordel. E
 — maculata (Alb. & Schwein.: Fr.) Singer - monetnica plamista
 — prolixa (Hornem.) Antonín & Noordel. V
Rhodocybe caelata (Fr.) Maire ⟶ Clitopilus caelatus (Fr.) Vila et Contu - rumieniak piaskowy E
Rhodocybe fallax (Quél.) Singer ⟶ Clitocella fallax (Quél.) Kluting - rumieniak białawy E
Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper et Noordel. ⟶ Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. et Co-David - rumieniak gromadny
Rhodocybe hirneola (Fr.) P.D. Orton ⟶ Clitopilopsis hirneola (Fr.) Kühner
Rhodocybe mundula (Lasch) Singer ⟶ Clitocella popinalis (Fr.) Kluting, T.J. Baroni et Bergemann - rumieniak żółtobrązowy V
Rhodocybe nitellina (Fr.) Singer ⟶ Rhodophana nitellina (Fr.) Papetti - rumieniak czerwonawy R
Rhodocybe obscura (Pilát) M.M. Moser ⟶ Clitocella obscura (Pilát) Vizzini, E. Seslı, T.J. Baroni, Antonín et I. Saar - rumieniak białobrzegi E
Rhodocybe popinalis (Fr.) Singer ⟶ Clitocella popinalis (Fr.) Kluting, T.J. Baroni et Bergemann - rumieniak żółtobrązowy V
Rhodofomes roseus (Alb. et Schwein.) Vlasák - pniareczka różowa E
Rhodophana nitellina (Fr.) Papetti - rumieniak czerwonawy R
Rhodotus palmatus (Bull.) Maire - żyłkowiec różowawy E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ra  · rd  · rh rhy · ri  ·   · ru rut · ry 
rhy
Rhytisma - łuszczeniec
 — acerinum (Pers.) Fr. - łuszczeniec klonowy
 — andromedae (Pers.) Fr. - łuszczeniec modrzewnicowy
Rhytismataceae - łuszczeńcowate
Rhytismatales - łuszczeńcowce
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ra  · rd  · rh rhy · ri  ·   · ru rut · ry 
ric
Ricasolia amplissima (Scop.) De Not. ⟶ Lobaria amplissima (Scop.) Forssell
Ricasolia virens (With.) H.H. Blom et Tønsberg ⟶ Lobaria virens (With.) J.R. Laundon - granicznik wykwintny
Rickenella - spinka
 — fibula (Bull.) Raithelh. - spinka pomarańczowa
 — spinkowata - Rickenella fibula (Bull.) Raithelh.
 — swartzii (Fr.) Kuyper - spinka fioletowotrzonowa
 — szczecinowata - Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper
rig
Rigidoporus - twardoporek
 — crocatus (Pat.) Ryvarden - twardoporek czerniejący E
 — sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk - zmiennoporek krwawiący
 — vitreus (Pers.) Donk, Persoonia 4 (3): 341 (1966) [MB#338626] - zmiennoporek szklisty R
rim
Rimbachia - bezblaszka
 — arachnoidea (Peck) Redhead - bezblaszka kulistozarodnikowa
 — bryophila (Pers.) Redhead - bezblaszka mchowa
 — neckerae (Fr.) Redhead
rip
Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein.) P. Karst.
rom
Romagnesiella clavus (Romagn.) Contu, P.-A. Moreau, Vizzini et A. de Haan
roz
rozetnik murowy - Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy
Rozites caperatus (Pers.) P. Karst. (1879) - płachetka zwyczajna
rozszczepka pospolita - Schizophyllum commune (L.) Fr. (1815)
rozszczepkowate - Schizophyllaceae
rozwiernik północny - Tubulicrinis borealis J. Erikss. E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ra  · rd  · rh rhy · ri  ·   · ru rut · ry 
róż
różnoporek - Abortiporus
 — drobnopory - Abortiporus fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden E
 — dwuwarstwowy - Abortiporus biennis (Bull.) Singer E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ra  · rd  · rh rhy · ri  ·   · ru rut · ry 
rub
Rubinoboletus rubinus (W.G. Sm.) Pilát et Dermek ⟶ Chalciporus rubinus (W.G. Sm.) Singer
Rubroboletus legaliae (Pilát et Dermek) Della Magg. et Trassin. - krwistoborowik lubczykowy
Rubroboletus lupinus (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini et Vizzini - krwistoborowik wilczy
Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.) Kuan Zhao et Zhu L. Yang - krwistoborowik purpurowy E
Rubroboletus rubrosanguineus (Cheype) Kuan Zhao et Zhu L. Yang - krwistoborowik świerkowo-jodłowy
Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao et Zhu L. Yang - krwistoborowik szatański E
rug
Rugosomyces chrysenteron (Bull.) Bon
rum
rumieniak białawy - Clitocella fallax (Quél.) Kluting E
rumieniak białobrzegi - Clitocella obscura (Pilát) Vizzini, E. Seslı, T.J. Baroni, Antonín et I. Saar E
rumieniak czerwonawy - Rhodophana nitellina (Fr.) Papetti R
rumieniak gromadny - Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. et Co-David
rumieniak piaskowy - Clitopilus caelatus (Fr.) Vila et Contu E
rumieniak żółtobrązowy - Clitocella popinalis (Fr.) Kluting, T.J. Baroni et Bergemann V
rus
Rusavskia papillifera (Vain.) S.Y. Kondr. et Kärnefelt - pysznorost brodawkowaty
Rusavskia elegans (Link) S.Y. Kondr. et Kärnefel ⟶ Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. - złotorost pyszny
Rusavskia sorediata (Vain.) S.Y. Kondr. et Kärnefelt - pysznorost sorediowy
Russula - gołąbek
 — acrifolia Romagn.
 — adusta Fr. - gołąbek podpalany
 — aeruginea Lindblad - gołąbek białozielonawy
 — albonigra Krbh. - gołąbek białoczarny
 — alnetorum Romagn. - gołąbek olszowy V
 — alutacea (Pers.: Fr.) Fr. - gołąbek cukrówka E
 — amethystina Quél. - gołąbek ametystowy
 — amoenicolor Romagnesi - gołąbek pięknobarwny R
 — amoenoides Romagn.
 — amoenolens Romagn. - gołąbek przyjemny R
 — anthracina Romagn.
 — atropurpurea (Krombh.) Britzelm., Bot. Zbl. 54: 99 (1893) - gołąbek ciemnopurpurowy
 — atrorubens Quel. - gołąbek czarnoczerwony
 — aurantiaca (Schaeff.) Romagn. ⟶ Russula font-queri Singer
 — aurea Pers. - gołąbek złotawy
 — aurora Krombh. - gołąbek różowy
 — azurea Bres. - gołąbek lazurowy
 — badia Quél.
 — betularum (Hora) Romagn. - gołąbek brzozowy
 — brunneoviolacea Crawsh. - gołąbek brunatnofioletowy
 — caerulea (Pers.) Fr. - gołąbek błękitny R
 — camarophylla Romagn.
 — campestris (Romagn.) Romagn.
 — carpini R. Girard et Heinem.
 — cessans A. Pearson (1950)
 — chloroides (Krombh.) Bres. - gołąbek wąskoblaszkowy I
 — cicatricata Romagnesi
 — claroflava Grove. - gołąbek jasnożółty
 — clavipes Velen.
 — cuprea J.E. Lange - gołąbek miedziany
 — curtipes F.H. Moller & Jul. Schäff. - gołąbek krótkonogi R
 — cyanoxantha (Schaeff.) Fr. - gołąbek zielonawofioletowy
 — decolorans (Fr.) Fr. - gołąbek płowiejący
 — delica Fr.
 — densifolia Secr. ex Gillet
 — elaeodes (Bres.) Bon ⟶ Russula clavipes Velen.
 — emetica (Schaeff. ex Fr.) Pers. ex S.F.Gray - gołąbek wymiotny
 — emeticicolor Jul. Schäff. E
 — erythropoda Pelt. orth.var. ⟶ Russula xerampelina (Schff.: Secr) Fr. sensu stricto - gołąbek śledziowy
 — erythropus Fr. ex Pelt. ⟶ Russula xerampelina (Schff.: Secr) Fr. sensu stricto - gołąbek śledziowy
 — exalbicans (Krapf) Melzer
 — faginea Romagnesi - gołąbek bukowy
 — farinipes Romell
 — favrei M.M. Moser
 — fellea Fries - gołąbek żółciowy
 — firmula Jul. Schäff.
 — foetens Fr. - gołąbek śmierdzący
 — font-queri Singer
 — fragilis (Pers.) Fr. (1838) - gołąbek kruchy
 — gracillima Jul. Schäff. E
 — grata Britzelm. - gołąbek gorzkomigdałowy
 — graveolens Romagnesi
 — grisea (Pers.) Fr. ss. Gill. - gołąbek szary
 — griseascens (Bon & Gaugué) Marti
 — helodes Melzer
 — heterophylla (Fr.: Fr.) Fr. - gołąbek oliwkowozielony
 — integra (L.) Fr. - gołąbek słodkawy
 — integra var. aurantiaca Jul. Schäff. ⟶ Russula font-queri Singer
 — integra var. campestris Romagn. ⟶ Russula campestris (Romagn.) Romagn.
 — intermedia P. Karst. - gołąbek czerwonopomarańczowy EX
 — ionochlora Romagnesi - gołąbek fiołkowozielony
 — laccata Huijsman
 — laurocerasi Melzer ⟶ Russula grata Britzelm. - gołąbek gorzkomigdałowy
 — lepida Fr. ⟶ Russula rosea Pers. - gołąbek śliczny
 — lilacea Quél. ssp. retispora Singer
 — livescens (Batsch) Bataille (1908) I
 — lundellii Singer ⟶ Russula intermedia P. Karst. - gołąbek czerwonopomarańczowy EX
 — luteotacta Rea - gołąbek żółknący
 — mairei Singer - gołąbek buczynowy
 — mattiroloana (Cavara) T. Lebel ⟶ Macowanites mattiroloanus (Cavara) T. Lebel et Trappe
 — medullata Romagn.
 — melitodes Romagn.
 — melliolens Quél.
 — mustelina Fr. - gołąbek kunowy
 — nauseosa (Pers.) Fr. - gołąbek prążkowany
 — nigricans - gołąbek czarniawy
 — nitida (Pers.: Fr.) Fr. - gołąbek lśniący
 — ochroleuca (Pers.) Romagnesi - gołąbek brudnożółty
 — odorata - gołąbek wonny
 — olivacea (Schaeff.) Fr. - gołąbek oliwkowy
 — olivascens Fr. ⟶ Russula alutacea (Pers.: Fr.) Fr. - gołąbek cukrówka E
 — olivascens Fr. s. Romagnesi non Fries ⟶ Russula postiana (Romell) Romell
 — pallidospora J. Blum ex Romagn.
 — paludosa Britz. - gołąbek błotny
 — parazurea Jul. Schaeff. - gołąbek chmurny
 — pectinata (Bull.) Fr. ss. Romagn. - gołąbek grzebieniasty
 — pectinatoides auth. non Peck ⟶ Russula recondita Melera et Ostellari - gołąbek przykry
 — pelargonia Niolle E
 — polychroma Singer ex Hora ⟶ Russula integra (L.) Fr. - gołąbek słodkawy
 — postiana (Romell) Romell
 — pseudodelica J.E. Lange
 — pseudointegra Arnould et Goris - gołąbek rumiany
 — pseudoraoultii Ayel & Bidaud
 — puellaris Fr. - gołąbek skromny
 — pumila Rouzeau et F. Massart
 — pungens Beardslee ⟶ Russula rubra (Fr.) Fr. E
 — queletii Fr. - gołąbek agrestowy
 — recondita Melera et Ostellari - gołąbek przykry
 — rhodopoda orth.var. ⟶ Russula rhodopus Zvára - gołąbek czerwononogi R
 — rhodopus Zvára - gołąbek czerwononogi R
 — risigallina (Batsch) Sacc. - gołąbek zmiennobarwny
 — romellii Maire
 — rosea Pers. - gołąbek śliczny
 — rosea Quél. non Pers. ⟶ Russula aurora Krombh. - gołąbek różowy
 — roseipes Secr. ex Bres. - gołąbek różowotrzonowy
 — rubra (Fr.) Fr. E
 — sanguinea (Bull.) Fr. - gołąbek krwisty
 — sardonia Fr. ss. Melz. et Zv. - gołąbek czerwonofioletowy
 — sardonia Fr. ss. Melz. et Zv. var. viridis - gołąbek czerwonofioletowy odmiana zielona
 — sect. Compactae
 — sect. Heterophyllae
 — sect. Ingratae
 — sect. Lactarioides
 — sect. Polychromae ssect. Integroidinae
 — sect. Polychromae ssect. Lilaceinae
 — sect. Polychromae ssect. Polychromae
 — sect. Polychromae ssect. Puellarinae
 — sect. Polychromae ssect. Urentes
 — sect. Polychromae ssect. Xerampelinae
 — sect. Russula
 — sericatula Romagn.
 — short-cut - gołąbki, klucz na skróty - pospolite, duże gołąbki
 — silvestris (Singer) Reumaux
 — solaris Ferd. & Winge - gołąbek słoneczny
 — sororia (Fr.) Romell ss. Bound. - gołąbek piekący
 — ssect. Integriforminae et Melliolentinae
 — subfoetens W.G. Sm. - gołąbek niemiły
 — sublevispora (Romagn.) Kühner et Romagn.
 — subrubens (J.E. Lange) Bon
 — subterfurcata Romagn.
 — turci Bres. - gołąbek turecki
 — velenovskyi Melzer & Zvara - gołąbek ceglastoczerwony
 — velutipes Velen. ⟶ Russula aurora Krombh. - gołąbek różowy
 — versatilis Romagn.
 — versicolor Jul. Schaeff. - gołąbek różnobarwny
 — vesca Fr. - gołąbek wyborny
 — vinosa Lindblad - gołąbek winnoczerwony
 — violacea Quél.
 — violeipes Quelet - gołąbek fioletowonogi V
 — virescens (Schaeff.) Fr. - gołąbek zielonawy
 — viscida Kudřna - gołąbek lepki
 — xerampelina (Schff.: Secr) Fr. sensu stricto - gołąbek śledziowy
Russulaceae
Russulales - gołąbkowce
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ra  · rd  · rh rhy · ri  ·   · ru rut · ry 
rut
Rutstroemia - baziówka
 — bolaris (Batsch) Rehm - baziówka wiosenna
 — bulgarioides (Rabenh.) P. Karst. - baziówka szyszkowata
 — calopus (Fr.) Rehm
 — elatina (Alb. & Schwein.) Rehm
 — sydowiana (Rehm) W.L. White
Rutstroemiaceae - baziówkowate
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ra  · rd  · rh rhy · ri  ·   · ru rut · ry 
ryc
rycerzyk - Tricholomopsis
 — czerwonozłoty - Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer (1939)
 — oliwkowożółty - Tricholomopsis decora (Fr.) Singer R
 — ozdobny - Tricholomopsis decora (Fr.) Singer R
ryd
rydz - Lactarius-Dapetes
rydze, mleczaje z czerwonym mleczkiem - Lactarius-Dapetes
rzę
rzędnica - Acrocordia
 — ostrokrężna - Acrocordia conoidea (Fr.) Körb.
 — pospolita - Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal.
 — półkulista - Acrocordia subglobosa (Vězda) Poelt
 — Salweya - Acrocordia salweyi (Leight. ex Nyl.) A.L. Sm.
 — wgłębiona - Acrocordia cavata (Ach.) R.C. Harris
rzędnik - Anisomeridium
 — dwukształtny - Anisomeridium biforme (Borrer) R.C. Harris
 — hubowy - Anisomeridium polypori (M.B. Ellis et Everh.) M.E. Barr
 — jaskrowaty - Anisomeridium ranunculosporum (Coppins et P. James) Coppins
 — większy - Anisomeridium macrocarpum (Körb.) V. Wirth
rzęsostopek źdźbłowy - Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill