Skorowidz nazw grzybów na literę P

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pac
Pachyella babingtonii
Pachyella celtica
Pachyella violaceonigra
Pachyphloeus conglomeratus
Pachyploeus citrinus R
Pachyploeus melanoxanthus R
paciornica owocowa
paj
pajęczynkokustrzebka złotożółta
pajęczynowiec
 — złotawy
pał
pałeczka —> berłóweczka
 — frędzelkowata —> berłóweczka frędzelkowana V
 — Kotlaby —> berłóweczka czeska E
 — łuskowata —> berłóweczka łuskowata E
 — rudawa —> berłóweczka rudawa E
 — zimowa —> berłóweczka zimowa R
pałecznica
 — czerwonawa
 — fioletowawa
 — grubonasadowa
 — koralowata
 — łodygowoogonkowa
 — orlicowa R
 — szczecinkowotrzonowa
 — trawolubna R
 — trójkątno-sercowato-zarodnikowa
 — zmienna
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pan
Panaeolus
 — acuminatus —> Panaeolus rickenii
 — alcis
 — antillarum
 — ater
 — campanulatus —> Panaeolus papilionaceus R
 — cinctulus
 — fimicola
 — fimiputris R
 — foenisecii
 — guttulatus
 — olivaceus
 — papilionaceus R
 — retirugis —> Panaeolus papilionaceus R
 — rickenii
 — semiovatus
 — sphinctrinus —> Panaeolus papilionaceus R
 — subbalteatus
 — subfirmus
 — uliginosus
Panellus
 — mitis
 — ringens E
 — serotinus
 — stipticus
 — violaceofulvus R
Panus conchatus R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
par
Parasola
 — auricoma
 — galericuliformis
 — kuehneri
 — leiocephala
 — megasperma
 — misera
 — plicatilis
 — schroeteri
Paratrichophaea boudieri
Parmastomyces mollissimus V
pat
patyczka lepka
pax
Paxillaceae
Paxillus
 — atrotomentosus
 — filamentosus —> Paxillus rubicundulus R
 — involutus
 — obscurisporus
 — panuoides —> Tapinella panuoides
 — rubicundulus R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pec
Peckiella viridis
pel
Pellidiscus pallidus —> Crepidotus pallidus
pen
Peniophora
 — erikssonii
 — fraxinea —> Peniophora limitata
 — incarnata
 — lilacea E
 — limitata
 — nuda
 — piceae E
 — pini
 — pithya E
 — polygonia
 — quercina
 — rufa —> Sterellum rufum
 — rufomarginata
Peniophoraceae
Peniophorella pallida
per
Perenniporia medulla-panis V
Perenniporia subacida V
pez
Pezicula acericola
Pezicula carpinea
Pezicula eucrita
Pezicula ocellata
Pezicula rubi
Peziza
 — ammophila R
 — ampelina —> Peziza queletii
 — ampliata
 — arvernensis
 — badia
 — badioconfusa
 — buxea
 — celtica —> Pachyella celtica
 — crassipes
 — echinospora
 — fimeti
 — gerardii
 — granularis
 — howsei
 — limnaea
 — michelii
 — micropus
 — papillata —> Lasiobolus papillatus
 — phlebospora
 — polaripapulata
 — praetervisa
 — pseudoviolacea
 — queletii
 — repanda
 — saniosa R
 — subisabellina
 — subisabellina var. ianthina
 — succosa
 — succosella
Pezizaceae
Pezizales
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pęp
pępowniczka
 — dzwonkowata
 — gorzkawa
 — torfowcowa
pępownik niemiły —> twardziaczek cuchnący R
pępownik przenikający —> twardziaczek kapuścianny
pępóweczka wątrobowcowa
pępówka
pępówka
 — kubkowata
 — nadrzewna
 — pofałdowana R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pha
Phacidium lacerum
Phaeoclavulina flaccida
Phaeocollybia
 — christinae V
 — festiva
 — jennyae
 — lugubris
Phaeogalera medullosa —> Psilocybe medullosa E
Phaeohelotium fagineum
Phaeohelotium vernum
Phaeolepiota aurea R
Phaeolus schweinitzii
Phaeomarasmius
 — borealis
 — erinaceus R
 — rimulincola E
Phaeosolenia densa
Phaeotellus acerosus —> Arrhenia acerosa V
Phaeotremella
 — mycetophiloides I
 — mycophaga
 — simplex E
Phallaceae
Phallales
Phallogaster saccatus E
Phallogastraceae
Phallomycetidae
Phallus duplicatus E
Phallus hadriani
Phallus impudicus
Phanerochaetaceae
Phanerochaete
 — deflectens E
 — filamentosa —> Rhizochaete filamentosa
 — jose-ferreirae I
 — sanguinea
 — tuberculata
 — velutina
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
phe
Phellinus
 — alni
 — chrysoloma V
 — conchatus
 — contiguus
 — ferreus I
 — ferrugineofuscus E
 — ferruginosus
 — hartigii
 — hippophaeicola
 — igniarius
 — laevigatus V
 — lundellii E
 — nigricans I
 — nigrolimitatus E
 — pini R
 — pomaceus
 — populicola E
 — pseudopunctatus
 — punctatus
 — ribis —> Phylloporia ribis
 — rimosus
 — robustus
 — torulosus E
 — tremulae E
 — viticola E
Phellodon
 — confluens EX
 — connatus E
 — melaleucus
 — niger V
 — tomentosus E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
phl
Phlebia
 — albida EX
 — bispora —> Mycoaciella bispora
 — bresadolae EX
 — chrysocreas E
 — deflectens —> Phanerochaete deflectens E
 — lilascens E
 — livida E
 — mellea E
 — radiata
 — rufa R
 — serialis E
 — subochracea EX
 — subserialis E
 — tremellosa
 — tuberculata
 — uda —> Mycoacia uda V
Phlebiella sulphurea —> Xenasmatella vaga
Phlebiella tulasnelloidea —> Xenasma tulasnelloideum
Phlebiopsis ravenelii E
Phleogena faginea E
Phloeomana
 — hiemalis
 — minutula V
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pho
Pholiota
 — adiposa R
 — albocrenulata —> Hemistropharia albocrenulata E
 — alnicola
 — arrhenii —> Pholiotina arrhenii
 — astragalina
 — aurivella
 — carbonaria
 — cerifera —> Pholiota aurivella
 — conissans E
 — flammans
 — gummosa
 — henningsii E
 — heteroclita —> Hemipholiota heteroclita E
 — highlandensis
 — jahnii
 — lenta
 — limonella
 — lubrica
 — lucifera
 — mixta
 — mutabilis —> Kuehneromyces mutabilis
 — nameko
 — pityrodes
 — populnea —> Hemipholiota populnea
 — spumosa
 — squarrosa
 — squarrosoides E
 — tuberculosa V
Pholiotina
 — aporos
 — arrhenii
 — brunnea
 — cyanopus
 — dasypus
 — filipes
 — mairei
 — nemoralis
 — nemoralis var. dentatomarginata
 — rugosa
 — sulcata
 — teneroides
 — velata
 — vestita
 — vexans
phy
Phycomycetaceae
Phylloporia ribis
Phylloporus pelletieri R
Phylloporus rhodoxanthus —> Phylloporus pelletieri R
Phyllotopsis nidulans V
Physalacriaceae
Physisporinus vitreus R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pia
piaskowiec
 — kasztanowaty R
 — modrzak R
pie
pieczareczka
 — różowoblaszkowa
pieczarka
 — biaława
 — bulwiasta
 — cuchnąca —> pieczarka karbolowa
 — dwuzarodnikowa
 — karbolowa
 — krwawiąca
 — leśna
 — lśniąca —> Red-staining mushroom, Wood mushroom
 — lśniąca —> pieczarka leśna
 — łąkowa
 — miejska
 — migdałowa
 — ogrodowa —> Button Mushroom
 — ogrodowa —> pieczarka dwuzarodnikowa
 — okazała
 — polna —> Field Mushroom, Meadow Mushroom
 — polna —> pieczarka łąkowa
 — polowa —> Horse Mushroom
 — polowa —> pieczarka biaława
 — szlachetna —> Torq
 — szlachetna —> pieczarka miejska
 — winnoczerwona
 — zaroślowa —> pieczarka bulwiasta
 — żółtawa —> pieczarka karbolowa
pieczarkowate
pieczarkowce
pieniążek
 — ciemnobulwkowy
 — dębowy —> łysostopek pospolity
 — drobniutki
 — maślany —> monetnica maślana
 — niemiły —> łysostopek niemiły
 — palący —> łysostopek cierpki
 — plamisty —> monetnica plamista
 — pozrastany —> łysostopek pozrastany
 — rozgałęzionotrzonowy E
 — żółtobulwkowy
pieniążek  —> łysostopek
pieniążek   —> monetnica
pieniążkówka
 — dębowa R
 — długonoga —> pieniążkówka jodłowa E
 — gładkotrzonowa
 — jodłowa E
pieniążnica szerokoblaszkowa
pieniążniczka szyszkowa
pieprzniczka szarawa
pieprznik
 — ametystowy
 — blady
 — Fries'a —> pieprznik pomarańczowy E
 — jadalny
 — pomarańczowy E
 — rdzewiejący
 — szary
 — trąbkowy
 — żółtawy —> pieprznik żyłkowany V
 — żyłkowany V
pierścieniak
 — białawy V
 — czarnozarodnikowy E
 — grynszpanowy
 — kruchaweczkowaty
 — łuskowaty —> łysiczka łuskowata I
 — modry
 — półkulisty —> łysiczka łajnowa
 — śmierdzący E
 — uprawny
 — wieńczony —> łysiczka murawowa
 — zielononiebieski R
pierścieniakowate
pierwoząb świerkowy E
pierwoząb wiązkowy EX
piestrak jadalny
piestróweczka biaława EX
piestrówka różowawa
piestrzenica
 — infułowata V
 — kasztanowata
 — olbrzymia V
piestrzyca
 — kędzierzawa
 — zatokowata R
 — zwyczajna
piestrzycowate
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pię
pięknoróg
 — dwuprzegrodowy R
 — językowaty E
 — lepki —> pięknoróg największy
 — łopatkowaty
 — największy
 — smardzowaty —> pięknoróg językowaty E
 — szydłowaty
 — widlasty —> pięknoróg dwuprzegrodowy R
pil
Pilobolaceae
Pilobolus species
Piloderma fallax
pió
piórniczka rozgałęziona V
piórniczkowate
pip
Piptoporus betulinus
pir
Pirottaea paupercula
pis
Pisolithus arrhizus R
pit
Pithya vulgaris
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pla
Platygloea disciformis
Platygloea effusa EX
Platygloea fimetaria EX
Platygloeaceae
Platygloeales
ple
Plectania melastoma R
Pleosporales
Pleurocybella porrigens V
Pleurotaceae
Pleurotus
 — abieticola
 — calyptratus E
 — cornucopiae V
 — dryinus
 — eryngii
 — ostreatus
 — pulmonarius V
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pli
Plicaria endocarpoides
Plicatura crispa —> Plicaturopsis crispa R
Plicatura nivea
Plicaturopsis crispa R
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
plu
Pluteaceae
Pluteus
 — albineus
 — atricapillus
 — atromarginatus
 — aurantiorugosus E
 — cinereofuscus
 — depauperatus
 — ephebeus R
 — godeyi I
 — hispidulus
 — inquilinus
 — insidiosus
 — leoninus
 — luctuosus
 — nanus
 — nothopellitus
 — pellitus
 — petasatus R
 — phlebophorus R
 — plautus I
 — podospileus
 — podospileus f. minutissimus
 — pouzarianus
 — pseudorobertii E
 — pusillulus E
 — romellii
 — salicinus
 — semibulbosus
 — thomsonii
 — umbrosus
 — villosus
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pła
płachetka kołpakowata —> Gypsy Mushroom, Chicken of the woods
płachetka kołpakowata —> płachetka zwyczajna
płachetka zwyczajna
płacznica omszona —> kruchawica aksamitna
płaszczek gruzełkowany E
płaszczek ząbkowany E
pło
płomiennica
 — letnia
 — zimowa
płomienniczek białoróżowy
płomienniczek owocolubny R
płomienniczek żółtobrązowy
płomykowiec galaretowaty R
płomykówka galaretowata —> płomykowiec galaretowaty R
pni
pniakówka dzwonkowata —> pępowniczka dzwonkowata
pniarek lekarski E
pniarek obrzeżony
pniarek różowy E
pniarkowate
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
poc
pochwiak
 — brązowopochwowy R
 — drobny R
 — grzybolubny
 — jedwabnikowy R
 — karłowaty V
 — myszaty R
 — myszowaty —> pochwiak myszaty R
 — okazały
 — pasożytniczy —> pochwiak grzybolubny
 — pochwiasty —> Paddy Straw Mushroom V
 — pochwiasty —> pochwiak wielkopochwowy V
 — średni E
 — Taylora —> pochwiak brązowopochwowy R
 — wielkopochwowy V
pod
podblaszek —> kępkowiec
 — gromadny —> kępkowiec jasnobrązowy
 — przydymiony —> kępkowiec ciemnoszary
 — twardoskórkowy —> kępkowiec żeberkowano-żyłkowany
 — zrosły —> kępkowiec białawy
podgrzybek
 — aksamitny —> borowik oprószony
 — brunatny
 — brzoskwiniowy E
 — czerwonawy
 — obciętozarodnikowy
 — pasożytniczy —> podgrzybek tęgoskórowy R
 — tęgoskórowy R
 — zajączek
 — złotawy —> podgrzybek złotopory
 — złotopory
 — żeberkowany
Podofomes trogii E
Podosordaria tulasnei R
Podostroma alutaceum
podskórnik płowiejący —> wrośniaczek sosnowy R
podskórnik skorupiasty —> wrośniaczek skorupiasty E
podstawkorożek szarawy I
podstawnica czerniejąca —> twardoporek czerniejący E
poduszeczka pomarańczowa
podziemka gwiaździstozarodnikowa
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pol
polówka
 — błotna
 — czekoladowobrązowa
 — korzeniasta
 — południowa E
 — ponura —> polówka czekoladowobrązowa
 — popękana
 — półkulista
 — pustotrzonowa
 — wczesna
 — wiązkowa —> polówka południowa E
 — zamszowa E
Polydesmia pruinosa
Polyporaceae
Polyporales
Polyporus
 — alveolaris E
 — arcularius
 — badius
 — brumalis
 — ciliatus
 — melanopus E
 — rhizophilus —> Cerioporus rhizophilus E
 — squamosus
 — tuberaster R
 — umbellatus V
 — varius
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pom
pomarańczowiec bladożółty E
pomarańczowiec błyszczący V
pop
popielatek
 — garbaty
 — mącznorzodkwiowy V
 — torfowiskowy V
 — węglolubny
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
por
porek brzozowy —> białoporek brzozowy
poroblaszek żółtoczerwony R
porojęzyk dębowy E
Poronia punctata E
Porostereum spadiceum —> Lopharia spadicea R
porotrzęsak szarawy E
porownik rzęsobrzegi E
porównanie, synonimy grupy gatunków
Porphyrellus porphyrosporus R
Porpoloma pes-caprae E
porzyca chlebowa —> trwałoporka różnobarwna V
porzyca kwaskowata —> trwałoporka świerkowa V
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pos
Postia
 — balsamea E
 — caesia
 — floriformis V
 — fragilis —> Tyromyces fragilis
 — guttulata E
 — leucomallella
 — lowei E
 — placenta E
 — ptychogaster R
 — rennyi
 — sericeomollis V
 — stiptica
 — tephroleuca
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pow
powleczka podkorowa
powłocznica
 — cielista
 — czerwonawa
 — dębowa
 — jesionowa
 — jodłowa E
 — liliowa E
 — lipowa
 — olszowa
 — osikowa
 — różowoszara
 — sosnowa
 — świerkowa E
powłocznicowate
powłocznik białofioletowy E
powłocznik różowy
powłocznikowate
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
póź
późnoporka czerwieniejąca E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pra
prawdziwek —> King Bolete, Cep, Porcini
prawdziwek —> borowik szlachetny
pro
promieniak wilgociomierz E
Propolis farinosa
prośnianka —> Man on Horseback I
prośnianka —> gąska zielonka I
Protodontia fascicularis EX
Protodontia piceicola E
Protohydnum fasciculare —> Protodontia fascicularis EX
Protohydnum piceicola —> Protodontia piceicola E
Protomerulius caryae —> Elmerina caryae E
Protostropharia alcis
Protostropharia luteonitens —> Stropharia luteonitens E
Protostropharia semiglobata —> Stropharia semiglobata
pró
próchnilcowate
próchnilcowce
próchnilec
 — długotrzonkowy
 — gałęzisty
 — głogowy
 — maczugowaty
 — nitkowaty
 — owocolubny
prószyk brudzący
prz
przewrotka
 — łysa E
 — wielka E
przeźroczkowate
przyczepka falista
przyczepkowate
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
psa
Psathyrella
 — ammophila E
 — atrolaminata E
 — bifrons EX
 — candolleana
 — canoceps E
 — caput-medusae V
 — cernua —> Homophron cernuum
 — conopilus
 — corrugis R
 — cortinarioides
 — cotonea
 — effibulata
 — fagetophila
 — fatua
 — fibrillosa
 — friesii
 — frustulenta E
 — fulvescens
 — fusca
 — impexa
 — longicauda E
 — maculata
 — marcescibilis —> Coprinopsis marcescibilis
 — melanthina
 — microrhiza R
 — multipedata
 — murcida
 — noli-tangere R
 — obtusata
 — olympiana
 — orbicularis
 — orbitarum
 — panaeoloides
 — papyracea —> Homophron cernuum
 — pennata
 — piluliformis
 — populina —> Cystoagaricus silvestris E
 — potteri
 — praecox
 — prona
 — pseudocasca
 — pseudocorrugis
 — pygmaea
 — pyrotricha —> Lacrymaria pyrotricha
 — rubiginosa
 — sarcocephala —> Psathyrella spadicea
 — senex
 — silvestris —> Cystoagaricus silvestris E
 — spadicea
 — spadiceogrisea
 — spintrigeroides
 — squamosa
 — tenuicula
 — typhae
 — velutina
Psathyrellaceae
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pse
Pseudoclitocybe
 — beschidica
 — cyathiformis
 — obbata
Pseudoclitopilus rhodoleucus
Pseudoclitopilus salmonifolius E
Pseudocraterellus sinuosus —> Pseudocraterellus undulatus
Pseudocraterellus undulatus
Pseudohydnum gelatinosum
Pseudomerulius aureus R
Pseudoomphalina kalchbrenneri E
Pseudoplectania nigrella
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
psi
Psilocybe
 — atrobrunnea E
 — bohemica
 — coprophila —> Deconica coprophila R
 — coronilla —> Stropharia coronilla
 — cyanescens
 — elongata —> Hypholoma elongatum R
 — fascicularis —> Hypholoma fasciculare
 — inuncta —> Stropharia inuncta
 — laetissima —> Leratiomyces laetissimus
 — lateritia —> Hypholoma lateritium
 — magnivelaris —> Leratiomyces magnivelaris
 — marginata —> Hypholoma marginatum
 — medullosa E
 — merdaria —> Deconica merdaria R
 — micropora —> Deconica micropora
 — montana —> Deconica montana R
 — phyllogena —> Deconica phyllogena E
 — polytrichi —> Hypholoma polytrichi R
 — pseudocyanea —> Stropharia pseudocyanea R
 — semilanceata
 — serbica
 — squamosa —> Leratiomyces squamosus I
 — squamulosa —> Stropharia squamulosa
 — subviscida —> Deconica subviscida I
 — tenax —> Psilocybe medullosa E
 — turficola —> Psilocybe atrobrunnea E
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pte
Pterula gracilis
Pterula multifida V
Pterula subulata
Pterulaceae
pty
Ptychoverpa bohemica —> Verpa bohemica V
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
puc
Pucciniaceae
Pucciniales
Pucciniomycetes
 — incertae sedis
puchareczek białawy
puchareczka szarobrązowa
pucharek owocowy
pucharnica zwyczajna —> piestrzyca zwyczajna
pul
Pulveroboletus gentilis —> Aureoboletus gentilis E
Pulveroboletus lignicola —> Buchwaldoboletus lignicola V
Pulvinula convexella
pun
Punctularia strigosozonata E
pur
purchatnica piaskowa R
purchaweczka spłaszczona
purchawica olbrzymia
purchawka
 — brunatna
 — chropowata
 — gruszkowata
 — jeżowata R
 — łatkowata V
 — norweska I
 — ogonkowa V
purchawkowate
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py 
pyc
Pycnoporellus alboluteus E
Pycnoporellus fulgens V
Pycnoporus cinnabarinus R
pyr
Pyrenopeziza petiolaris
Pyronema domesticum
Pyronema omphalodes
Pyronemataceae