grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Sarcogyne regularis Körb.

setniczka zwyczajna, setniczka przyprószona