fot. za-Asterophora-lycoperdoides-ID46278_60019 (980×655) — copyright © by Zygmunt Augustowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asterophora lycoperdoides (grzybolubka purchawkowata)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.10.2006, pow. Gorlice
copyright © by Zygmunt Augustowski