fot. w_Radulomyces_confluens_041128_02 (740×499) — copyright © by Witold Wójciak
znalezisko ww.041128-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Radulomyces confluens (woskownik pozrastany)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.11.2004, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak