fot. mf-0274-25.08.2007-Leccinum-crocipodium_v2 (418×729) — copyright © by Marcin Fałdziński
znalezisko mf.070712-71138
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.07.2007, pow. kielecki
copyright © by Marcin Fałdziński