fot. jsb-PICT9041 (578×516) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aleuria splendens

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.10.2013, gm. Ząbkowice Śl., Szklary
copyright © by Jacek Soboń