fot. bc-059 (614×480) — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Amanita verna (muchomor wiosenny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.06.1995, Ratíškovice, Roztrhánky, Czechy – pod dębami
copyright © by Bohdan Cienciała