fot. ar-IMG_7765 (980×602) — copyright © by Artur Rysch
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Boletus reticulatus (borowik usiatkowany)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.07.2007
copyright © by Artur Rysch