62714xx2560
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-62714-88940

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID62714
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ