294032xx2252
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-294032-890528

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID294032
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ