254983xx1059
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-254983-605889

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID254983
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ