253716xx1075
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-253716-702662

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID253716
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ