110296xx1075
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-110296-191994

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID110296
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ