znalezisko 19990711.5.99 - Unidentified-Russula · Dolny Śląsk, dolina Odry · (leg. det. Marek Snowarski)
020205m-15-18(b344-347).990711-5.2000
Unidentified-Russula
spores from spore print, in Melzer (Zaiss 100x/1.3/Phv planachr. , Oil.im., green interf. filter)
990711-31
Unidentified-Russula
masowo na niewielkiej przestrzeni, w grupach po 2-3, zwykle u podstawy pnia grabu, między jego korzeniami, nad kanałem
990711-32
Unidentified-Russula
pod grabami; las łęgowy, nad kanałem
990711-34
Unidentified-Russula
masowo na niewielkiej przestrzeni, w grupach po 2-3, zwykle u podstawy pnia grabu, między jego korzeniami, nad kanałem