znalezisko 19980731.9.98 - Thelephora palmata (chropiatka cuchnąca) · Kaszuby · (leg. det. Marek Snowarski)
980905-7
Thelephora palmata (chropiatka cuchnąca)
980905-7z
Thelephora palmata (chropiatka cuchnąca)
zbliżenie