fot. 980729-18 (567×481) — copyright © by Marek Snowarski
w grupach, w mchu, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi; odbarwione owocnik
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Russula betularum (gołąbek brzozowy)

on This page when logged in
you will see 4.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.07.1998, okolice Darłowa
copyright © by Marek Snowarski