znalezisko 20060311.1.06 - Unidentified-Polyporoid-etc (niezidentyfikowane) · Wrocław ·
060311-3156
Unidentified-Polyporoid-etc (niezidentyfikowane)
060311-3157
Unidentified-Polyporoid-etc (niezidentyfikowane)
060311-3158
Unidentified-Polyporoid-etc (niezidentyfikowane)
060311-3159
Unidentified-Polyporoid-etc (niezidentyfikowane)
spores