fot. 060828-0673 (763×532) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060828-9c
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Unidentified-Aphyllophorales (niezidentyfikowane)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.08.2006, okolice Kościerzyny
copyright © by Marek Snowarski