fot. 051005-8794 (706×511) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 051005-2b
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ascomycetes

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.10.2005, Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina
copyright © by Marek Snowarski