fot. 040919-9180 (749×316) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 040919-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Unidentified-Ascomycetes (niezidentyfikowane)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.09.2004, Puszcza Białowieska
copyright © by Marek Snowarski