fot. 040914-8913 (733×529) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 040914-4
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Polyporus badius (żagiew kasztanowa)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.09.2004, Turew k. Kościana
copyright © by Marek Snowarski