fot. 031003-6655_1 (549×517) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 031003-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Unidentified-Ascomycetes (niezidentyfikowane)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.10.2003, Tatry, Słowacja, JEC 21
copyright © by Marek Snowarski