fot. 030930-6555 (716×541) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030930-5
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Unidentified-Ascomycetes (niezidentyfikowane)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.09.2003, Tatry, Słowacja, JEC 21
copyright © by Marek Snowarski