fot. 030930-6545 (633×528) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030930-4
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.09.2003, Tatry, Słowacja, JEC 21
copyright © by Marek Snowarski