fot. 021027-4316 (775×533) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 021027-2
pory
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fomitopsis pinicola (pniarek obrzeżony)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.10.2002, Wrocław, dolina Bystrzycy
copyright © by Marek Snowarski