grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon (1992)

trąbka otrębiasta
Tubaria Tubaria Tubaria TubariaTubariatrąbka żółtoblaszkowa (Tubaria dispersa)trąbka opierścieniona (Tubaria confragosa)
Tubaria hiemalis (trąbka otrębiasta)
17.03.2001, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Tubaria hiemalis (trąbka otrębiasta)
młode owocniki
Tubaria hiemalis (trąbka otrębiasta)
przekrój
Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane)
Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane)

owocnik

Tubaria hiemalis (trąbka otrębiasta)
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny czerwonobrązowy, żółtobrązowy, suchy brązowobeżowy do jasnoochrowego; 10 – 30 (40) mm średnicy, wypukły do rozpostrtego, czasem z niskim garbkiem; gdy wilgotny to w połowie promienia kapelusza od brzegu prześwitująco prążkowany, młode egzemplarze z białawymi włókienkami osłony na brzegu kapelusza; powierzchnia nie lepka.

space

Trzon barwy kapelusza; 20 – 40 x 2 – 4 mm, równogruby; powierzchnia z białawymi włókienkam, czasami z niewyraźną strefą pierścieniową.

space

Pileus hygrophanous, red-brown, yellow-brown when moist, brown-beige to light ochre when dry; 10 – 30 (40) mm in diameter, convex to expanding, sometimes with a small umbo; when viscid transparently striate up to 1/2 from the margin, young speciesmens with whitish fibrils of the veil on the edge of the cap; surface not viscid.

space

Stipe the colour of the cap; 20 – 40 x 2 – 4 mm, equal; the surface with white fibrils, sometimes with indistinct ring area.

space

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają gromadnie, w zimowej częsci roku, na resztkach roślin i butwiejącym drewnie, w lasach i poza nimi.

Common. Fruiting bodies appear in winter part of the year, on plant remains and on rotting wood. In and outside of forests.

uwagi

W szerszym ujęciu gatunek ten jest tożsamy z Tubaria furfuracea, która w wąskim ujęciu obejmuje egzemplarze pojawiające się w letniej części roku i wyrastające głównie na rozłożonych szczątkach roślinnych i ziemi.

This species is very close to Tubaria furfuracea which in sensu stricto grows in summer part of the year, rather on plants' remains and soil than on wood.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010324.1.01 - Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane); Dolny Śląsk, dolina Odry
010324-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #5
znalezisko 20010317.1.01 - Tubaria hiemalis (trąbka otrębiasta); Wrocław
010317-1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #5
znalezisko 20060401.1.06 - Tubaria hiemalis (trąbka otrębiasta); okolice Wrocławia
060401-1
/okolice Wrocławia/ #23