grzyby.pl

Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon (1992)

trąbka otrębiasta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tubaria Tubaria Tubaria TubariaTubariatrąbka żółtoblaszkowa (Tubaria dispersa)trąbka opierścieniona (Tubaria confragosa)
Tubaria hiemalis (trąbka otrębiasta)
17.03.2001, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Tubaria hiemalis (trąbka otrębiasta)
młode owocniki
Tubaria hiemalis (trąbka otrębiasta)
przekrój
Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane)
Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane)

owocnik

Tubaria hiemalis (trąbka otrębiasta)
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny czerwonobrązowy, żółtobrązowy, suchy brązowobeżowy do jasnoochrowego; 10 – 30 (40) mm średnicy, wypukły do rozpostrtego, czasem z niskim garbkiem; gdy wilgotny to w połowie promienia kapelusza od brzegu prześwitująco prążkowany, młode egzemplarze z białawymi włókienkami osłony na brzegu kapelusza; powierzchnia nie lepka.

Blaszki młode jasne, ochrowe, z wiekiem brązowoochrowe do czerwonobrązowych; szerokie, przyrośnięte, gęste.

Trzon barwy kapelusza; 20 – 40 x 2 – 4 mm, równogruby; powierzchnia z białawymi włókienkam, czasami z niewyraźną strefą pierścieniową.

Miąższ barwy kapelusza; w kapeluszu cienki; zapach grzybowy, rzodkwiowy; smak łagodny, słaby.Kapelusz higrofaniczny, wilgotny czerwonobrązowy, żółtobrązowy, suchy brązowobeżowy do jasnoochrowego; 10 – 30 (40) mm średnicy, wypukły do rozpostrtego, czasem z niskim garbkiem; gdy wilgotny to w połowie promienia kapelusza od brzegu prześwitująco prążkowany, młode egzemplarze z białawymi włókienkami osłony na brzegu kapelusza; powierzchnia nie lepka.

space

Trzon barwy kapelusza; 20 – 40 x 2 – 4 mm, równogruby; powierzchnia z białawymi włókienkam, czasami z niewyraźną strefą pierścieniową.

space

Pileus hygrophanous, red-brown, yellow-brown when moist, brown-beige to light ochre when dry; 10 – 30 (40) mm in diameter, convex to expanding, sometimes with a small umbo; when viscid transparently striate up to 1/2 from the margin, young speciesmens with whitish fibrils of the veil on the edge of the cap; surface not viscid.

Lamellae young light-coloured, ochre, in age brown-ochre to red-brown; broad, adnate, close.

Stipe the colour of the cap; 20 – 40 x 2 – 4 mm, equal; the surface with white fibrils, sometimes with indistinct ring area.

Flesh the colour of the cap; in the cap thin; smell fungoid, of radish; taste mild, weak.

Pileus hygrophanous, red-brown, yellow-brown when moist, brown-beige to light ochre when dry; 10 – 30 (40) mm in diameter, convex to expanding, sometimes with a small umbo; when viscid transparently striate up to 1/2 from the margin, young speciesmens with whitish fibrils of the veil on the edge of the cap; surface not viscid.

space

Stipe the colour of the cap; 20 – 40 x 2 – 4 mm, equal; the surface with white fibrils, sometimes with indistinct ring area.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają gromadnie, w zimowej częsci roku, na resztkach roślin i butwiejącym drewnie, w lasach i poza nimi.Częsty. Owocniki wyrastają gromadnie, w zimowej częsci roku, na resztkach roślin i butwiejącym drewnie, w lasach i poza nimi.
Common. Fruiting bodies appear in winter part of the year, on plant remains and on rotting wood. In and outside of forests.
Common. Fruiting bodies appear in winter part of the year, on plant remains and on rotting wood. In and outside of forests.

uwagi

W szerszym ujęciu gatunek ten jest tożsamy z trąbka otrębiasta (Tubaria furfuracea), która w wąskim ujęciu obejmuje egzemplarze pojawiające się w letniej części roku i wyrastające głównie na rozłożonych szczątkach roślinnych i ziemi.W szerszym ujęciu gatunek ten jest tożsamy z trąbka otrębiasta (Tubaria furfuracea), która w wąskim ujęciu obejmuje egzemplarze pojawiające się w letniej części roku i wyrastające głównie na rozłożonych szczątkach roślinnych i ziemi.
This species is very close to trąbka otrębiasta (Tubaria furfuracea) which in sensu stricto grows in summer part of the year, rather on plants' remains and soil than on wood.
This species is very close to trąbka otrębiasta (Tubaria furfuracea) which in sensu stricto grows in summer part of the year, rather on plants' remains and soil than on wood.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010324.1.01 - Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane); Dolny Śląsk, dolina Odry
010324-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #5
znalezisko 20010317.1.01 - Tubaria hiemalis (trąbka otrębiasta); Wrocław
010317-1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #5
znalezisko 20060401.1.06 - Tubaria hiemalis (trąbka otrębiasta); okolice Wrocławia
060401-1
/okolice Wrocławia/ #23