Punctelia ulophylla (Ach.) Herk et Aptroot

biedronecznik wzniesiony
na stronie — występowanie

występowanie

Do 2014 r. podlegał ochronie w ramach całego rodzaju. Obecnie nie jest chroniony.