Punctelia ulophylla (Ach.) Herk et Aptroot

biedronecznik wzniesiony

występowanie

Do 2014 r. podlegał ochronie w ramach całego rodzaju. Obecnie nie jest chroniony.