Pluteus villosus (Bull.) Quél. (1888)

drobnołuszczak brązowoczarny łuskowiec chłopięcy
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Pluteus villosus (drobnołuszczak brązowoczarny)
26.05.1994, Svibice, Český Těšín, Czechy – na trocinach; copyright © by Bohdan Cienciała
Pluteus villosus (drobnołuszczak brązowoczarny)
Pluteus villosus (drobnołuszczak brązowoczarny)

owocnik

Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

wartość

uwagi