grzyby.pl

Mycena olida Bres.

Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka popielatotrzonowa (Mycena niveipes)grzybówka oliwkowoostrzowa (Mycena olivaceomarginata)
Mycena olida
25.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Mycena olida

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060925.13.06 - Mycena olida; Puszcza Białowieska
060925-13
/Puszcza Białowieska/ #2