grzyby.pl

Mycena-Lactipedes

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Klucz oparto o:
Lisiewska M., 1987, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Grzybówka (Mycena). PWN. Warszawa-Kraków.
Moser, M., 1983, Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2.
Klucz oparto o:
Lisiewska M., 1987, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Grzybówka (Mycena). PWN. Warszawa-Kraków.
Moser, M., 1983, Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2.

Sok mleczny czerwony lub pomarańczowy

Sok mleczny czerwony lub pomarańczowy

Mycena crocata · grzybówka szafranowa

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
grzybówka szafranowa (Mycena crocata)
Mycena crocata (grzybówka szafranowa)
10 – 20

buczyny: na gałązkach i rozkładającym się drewnie

pospolity
pojedynczo
6 – 1010 – 20

space

pospolity
pojedynczo
6 – 10

sok ciemnoczerwony, brązowoczerwony, blaszki z czerwonobrązowym ostrzem

5 – 10

lasy liściaste i iglaste, w ściółce na opadłych gałązkach, liściach, bukwach

bardzo pospolity
pojedynczo, gromadnie
5 – 10sok ciemnoczerwony, brązowoczerwony, blaszki z czerwonobrązowym ostrzem

space

lasy liściaste i iglaste, w ściółce na opadłych gałązkach, liściach, bukwach

space

sok ciemnopurpurowy, brązowopurpurowy

15 – 45

na zmurszałym drewnie (pniaki, gałęzie, kłody), głównie bukowym

pospolity
pojedynczo i w wiązkach po kilka
7 – 11sok ciemnopurpurowy, brązowopurpurowy

space

na zmurszałym drewnie (pniaki, gałęzie, kłody), głównie bukowym

space

Sok mleczny biały lub wodnisty

Sok mleczny biały lub wodnisty

sok wodnistobiały, skąpy; gorzki miąższ;

3 – 15

pniaki, kora, drewno w ściółce, głównie liściaste

pojedynczo lub po dwa owocniki
7 – 11sok wodnistobiały, skąpy; gorzki miąższ;

space

pniaki, kora, drewno w ściółce, głównie liściaste

space

sok mlecznobiały, obfity

7 – 17

na ściółce liściastej i iglastej

bardzo pospolity
pojedynczo i w wiązkach po 2 – 3 szt.
7 – 11sok mlecznobiały, obfity

space

na ściółce liściastej i iglastej

space