red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Melanoleuca strictipes (P. Karst.) Jul. Schäff. (1951)