grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Lepiota fuliginosa Cleland

Lepiota Lepiota Lepiota LepiotaLepiotaczubajeczka czarnołuskowa (Lepiota felina)czubajeczka winna (Lepiota fuscovinacea)