takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Lactarius ruginosus Romagn.