grzyby.pl
niejadalnyGREJ

Lactarius pallidus (Pers.: Fr.) Fr.

mleczaj bladawy
Lactarius Lactarius Lactarius LactariusLactariusmleczaj pępówkowy (Lactarius omphaliformis)mleczaj ciemny (Lactarius picinus)
Lactarius pallidus (mleczaj bladawy)
pod bukami; 30.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz początkowo jasny bladocielisty, potem cielisty do różowoochrowego, ochrowożółtawego, w miejscach uciśniętych przebarwia się bladoochrowo-rdzawo; niestrefowany; 40 – 100 (140) mm średnicy, masywny; wypukły, z wiekiem rozpostarty i w centrum nieco wklęsły; brzeg długo podwinięty, blado omszony, potem rozpostarty, ostry, często ze skórką wystającą poza blaszki; powierzchnia gładka, wilgotna silnie śluzowata i lepka, sucha błyszcząca.

space

Trzon białawy, miejscami ochrowy; dość krótki, 30 – 80 x 6 – 20 mm, równogruby, podstawa krótko zwężona; powierzchnia gładka, w dole śluzowata.

space

Pileus initially light pale-flesh-coloured, later flesh-coloured to pink-ochraceous, ochraceous-yellowish, bruising pale ochraceous-rusty; not zonate; 40 – 100 (140) mm in diameter, massy; convex, in age plane and slightly umbilicate; margin incurved for a long time, pale pruinose, later acute, often with cuticle projecting beyond the lamellae; surface smooth, strongly mucous and viscid when moist , dry glossy.

space

Stipe whitish, here and there ochraceous; quite short, 30 – 80 x 6 – 20 mm, equal, base tapered shortly; surface smooth, lower part mucous.

space

zarodniki

Wysyp bladoochrowy z cielistym odcieniem. Zarodniki szerokoelipsoidalne, brodawkowane, 6.5 – 8 x 6 – 7 µm.

Spore print pale ochraceous with a flesh-coloured tint. Spores broadly ellipsoid, verrucose, 6.5 – 8 x 6 – 7 µm.

występowanie

Częsty, od lata do jesieni w lasach liściastych, zwłaszcza bukowych.

Common. Summer-fall in deciduous forests, especially under Fagus.

wartość

Jadalność wątpliwa.

Inedible.

uwagi

Podobnego pokroju mleczaje to Lactarius hysginus wyrastający w lasach świerkowych i Lactarius musteus wyrastający w suchych lasach sosnowych.

Of similar stature is Lactarius hysginus found in spruce forests and Lactarius musteus growing in dry pine forests.