takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Inocybe catalaunica Singer

Inocybe leiocephala D.E. Stuntz