grzyby.pl

Fam. Hyphodontiaceae

strzępkozębowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈