Hyalorbilia microscopica (Velen.) Baral & Priou

szklannoguziczka mikroskopijna
na stronie — znaleziska