takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cortinarius subpurpurascens (Batsch) Fr.

GREJ: ID308951 (© autora fot.); copyright © by GREJ