takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Pholiotina nemoralis (Harmaja) Bon

Conocybe nemoralis Harmaja