red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Clavaria acuta Sowerby

Clavaria falcata Pers.