jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia coniocrea (Flörke) Sprengel

chrobotek szydlasty