takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Agrocybe ombrophila (Fr.) Konrad & Maubl.