takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Agrocybe molesta (Lasch) Singer