takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Agrocybe brunneola (Fr.) Bon