grzyby.pl
jadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Agaricus subperonatus (J.E. Lange) Singer

pieczarka kompostowa
Agaricus vaporarius (Pers.) Cappelli (główna w czekliście)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricus Agaricus Agaricus AgaricusAgaricuspieczarka bulwiasta (Agaricus silvicola)pieczarka karbolowa (Agaricus xanthodermus)
Agaricus subperonatus (pieczarka kompostowa)
16.09.2001, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Agaricus subperonatus (pieczarka kompostowa)

wartość

Jadalna.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010916.3.01 - Agaricus subperonatus (pieczarka kompostowa); Wrocław
010916-3
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #8