grzyby.pl

Aegerita candida Pers.

bulwkowiec mączysty
Bulbilomyces farinosus (Bres.) Julich
Meruliaceae Meruliaceae Meruliaceae MeruliaceaeMeruliaceaewoszczynka (Ceriporia)Bulbillomyces farinosus
Aegerita candida (bulwkowiec mączysty)
06.12.2019, Mochle pow. bydgoski; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Aegerita candida (bulwkowiec mączysty)
Aegerita candida (bulwkowiec mączysty)
Aegerita candida (bulwkowiec mączysty)
Aegerita candida (bulwkowiec mączysty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20191206.1.pdrz - Aegerita candida (bulwkowiec mączysty); Mochle pow. bydgoski
191206-1
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle pow. bydgoski/
/znalezisko zostanie zgłoszone .../ #6