duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las iglasty, torfowiska w okolicach Reptowa. Grzybów jadalnych brak.
Wędrówka ze Zdunowa navtorfowiska okolic Reptowa. Wyszło ok. 17 km. Po drodze stare ogromne purchawki, jakieś śluzowce i żagwie zimowe. Mnóstwo odchodów wilków.